Stemplingsur, Prosjektregistrering

Bransjeløsning - Industri

Bransjeløsning for industri - og produksjonsbedrifter
Bransjeløsning for industri og produksjon er bransjen med størst behov for timeregistrering. Det er da viktig med ett system som alle kan bidra til å være oppdatert. Da vil effekten av systemet og bruken være mye høyere.
Få med alle ansatte. Benytt våre smart-terminaler og suppler ev med mobil-stempling ved behov (sjåfører, eksterne lokasjoner o.l.)
Benytt eksisterende kort, bestill av oss eller tast nummer (HMS kort støttes også)
Sett opp regler for beregning av skift/turnuser, dagtid og i kombinasjon med administrasjon og ev fleks (med regler)
Overtid, overtidstillegg, timekontoer, UB og andre typer tillegg av stk og timer kan registreres på tidspunkt, timer eller ved fysisk tasting.
Signering og godkjenning av timekort og timer/fravær.
Forespørsel om bytte av vakter/skift.
Kombiner timelønn/fastlønn og flere selskaper i samme løsning.
Sykdomsregelverk og varslingssenter på timer og fravær.
Prosjekt- og koststempling.
Stemplingstillegg for akkord arbeide eller annet som for eksempel «sjåførruter» eller annet stk arbeide.

Tilpasninger

Noen av forenklingene vi har gjort mot denne bransjen.

Skiftplanlegging

Definer skiftplaner på en enkel måte
Skap et mer visuelt bilde ved å benytte ulike farger på ulike skift.
Ansatte har oversikt over skiftplanen i sin egen ansattportal.
Ha ulike visninger med tilleggsinformasjon som sum overtid, timesaldo, arbeidstimer i periode etc.

Stempling av tillegg

Stemple tillegg uten å påvirke ordinære stemplinger
Kan stemples direkte på stemplingsuret
Ansatte kan sende forespørsler på tillegg via ansattportalen
Definer tillegg med antall eller timer

Evakuering

Oppdaterte lister over tilstedeværelse
Aktiver opprop via mobil-appen
Stemplingsur kan settes i "nødmodus"
Filtrer på ulike lokasjoner
TRENGER DU MER INFORMASJON?
© Copyright 2020 - Time Recorder Co. AS- All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram