Stemplingsur, Prosjektregistrering

Bransjeløsning - Kontor

Bransjeløsning for kontorbedrifter
En moderne kontorbedrift sørger for at arbeidstid og fleksitid blir rettferdig beregnet for sine ansatte. Astrow WEB gir bedriften og de ansatte denne garantien.
De ansatte kan selv se timesaldoen sin og dere unngår spørsmål rundt arbeidstid. I ansattportalen kan den enkelte søke om ferie og fravær og enkelt holde oversikt over feriedager. De ansatte er alltid oppdaterte på hvor mange dager de har tilgjengelig.
Systemet viser også til enhver tid hvem som er til stede ved tilfelle brann, i kombinasjon med gjestebok.
Ansatte kan planlegge og forespørre om ferie, permisjoner.
Registrering av fleksitid med regler.
Utvidet Covid 19 funksjon tilbys nå for monitorering av tilstedeværelse for tilpasset bruk av plassen i bedriften. Dette får ansatte og besøkende seg til å føle seg trygge.
Astrow WEB kan overføre data til de fleste lønn/HR systemer i markedet.

Tilpasninger

Noen av forenklingene vi har gjort mot denne bransjen.

Fleksitid

Få avregning på fleksitid saldo pr. måned, kvartalsvis eller pr. år automatisk.
Overfør minustid automatisk til trekk i lønn.
Definer "makstak" på fleksitimer pr. periode
Synliggjør fleksitid i app og/eller på terminal.

Ansattportal

Søk om fravær
Følg opp egen tid (Manglende stemplinger)
Godkjenning av personlig timekort
Ha full oversikt over fleksitid, feriesaldo ++
Samme funksjonalitet via app eller web.
TRENGER DU MER INFORMASJON?
© Copyright 2020 - Time Recorder Co. AS- All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram