December 9, 2020

Bransjetilpasset løsning? Eller bare rett og slett timefangst?

Estimert lesetid: 2 minutter

Som leverandør av timesystem i dag, må man tilpasse seg mange eventualiteter. Men når man har mange års erfaring som leverandør, får man også systemer som er velutviklet og tilpasset godt enkelte bransjer. 

Å være en del av en bransjeløsning er det samme som å få løsningen som man ønsker til en bedre pris og på kortere tid. 

Hvorfor bransje-løsning? -> Å velge en bransje-løsning vil ikke bare forenkle det å implementere løsningen hos kunden. Det vil også gi en stor besparelse. 

Alle som leverer system i dag, har ofte en bransje de lykkes godt i. Og i de tilfeller er det virkelig lurt å se etter en slik løsning. En slik bransje-løsning skal ikke tvinges inn i bedriften, men tilpasses en dog. Det vil alltid være enkelte tilpasninger som må til, selv om man har en tilhørighet til bransjen.

Dette kan være basert på hvor bedriften er lokalisert i landet. Det kan være basert på antall ansatte. Og også type bedrift. Alledisse, og også «gamle avtaler» er viktig å få med seg og tilpasses i et system.  

Ikke bare programvare -> Når vi leverer bransje-løsning gir det oss også muligheten til å opparbeide god kompetanse innenfor akkurat denne bransjen. Både konsulent, selger og support er godt kjent med «hva som er vanlig», og gir gode råd og tips til hvordan bedriften best kan få godt utbytte av løsningen. Ikke noe er verre enn når man forsøker å fortelle om sin bransje, og selger/konsulent inne vet hvordan det fungerer.  

Utvikling –> Med bransje-løsning bør, og skal også leverandør jobbe med videreutvikling av funksjoner og eventuelle tilpasninger i forhold til nye regler o.l. som kan komme. Å være en del av en slik bransje-løsning kan med andre ord bety at du får/har en betydelig rolle i programvarens utvikling til ditt og kundens beste.

Artikkel skrevet av Time Recorder

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-down