En Æra før, og en Æra etter Korona

BRANSJETILPASSET LØSNING? Eller bare rett og slett timefangst?

Hvem er du?