En Æra før, og en Æra etter Korona

Hvem er du?

Å være i skya eller ikke være i skya- det er spørsmålet.

Vil du være den som velger riktig system for timeregistrering?