November 10, 2020

En æra før og etter Korona

Estimert lesetid: 4 minutter

For Time Recorder, som er 106 år i år, så har denne bedriften opplevd mye. Når noe uforventet setter inn, noe som man ikke kan råde over, må man som hvilken som helst bedrift snu seg rundt og tenke nytt.
Time Recorder har gjort dette før, og gjør det igjen. Som da vi solgte strikkemaskiner i perioden under andre verdenskrig.

Men hverken for undertegnede som har jobbet med salg og utvikling av programvare i 20 år, eller Time Recorder sin lange eksistens med å levere riktig tid, så har vi ikke opplevd en periode hvor vi har måtte «snu oss raskere» eller tenke løsning.
For det vil være slik at selv om vi endrer våre rutiner, som vi mennesker er gode på, så vil det være behov for fortsatt samme gode løsninger og samme krav til oppfølging av ansatte.

Da kommer Time Recorder sin lange livserfaring godt med! Vi tilrettelegger for at ansatte og bedrifter opprettholder de anbefalinger som myndighetene har satt, og samtidig sørge for at alle ansatte er trygge og følger de smitteverntiltakene som er definert.
Time Recorder har også snudd seg rundt, og startet med å legge til rette for den nye hverdagen. For det vil være en Æra før, og en etter Korona. 

Ved å lage diverse verktøy som kan bistå bedrifter med å gi trygg løsning for de ansatte, så har vi gleden av å kunne tilby følgende unike løsninger:

BESØKSREGISTRERING uten berøring

Time Recorder har levert besøksregistrering, også som en del av vår timemodul, til flere av våre kunder. Gjestenes bekymring vil være å berøre skjerm eller tastatur ved innsjekk. Både skjerm og tastatur kan desinfiseres og rengjøres. Men vi kan også tilby en løsning hvor du tilrettelegger for at det er minst mulig berøring av en flate, og da legger du til rette for gode smitteverntiltak.

 • Registrere besøkende i forkant
  • Man kan som vert registrere den besøkende i forkant av besøket. Det samme gjelder for større grupper.
  • Den/de besøkende vil motta QR kode som kan skannes på terminal ved oppmøte. Scanningen vil da være aktivering av besøket, og verten får melding som om den besøkende har registrert seg.
 • La den besøkende registrere sitt besøk via sin Mobil
  • Den besøkende kan via en nettadresse på sin mobil registrere sitt besøk.
  • Når den ansatte har registrert sitt besøk, så vil verten motta melding om at besøk er registrert.

Om du vil lese mer om besøksregistrering, så finner du det her

MERK: Besøksregistrering fra oss kan også benyttes i Campus området og felles bedriftslokasjoner med og uten resepsjonist.

REGISTRERING AV AVVIK uten å berøre terminalen

For ansatte som registrerer seg inn og ut via en terminal for timeregistrering vil det ikke være noe problem med å benytte berøringsfritt kort eller brikke til dette.

I mange tilfeller er det ansatte som har avvik i løpet av dagen, og har behov for å vise til disse avvikene via terminalen. Det kan være at man har overtid, at man kom senere på grunn av en gyldig årsak, eller annet. Enkelte ansatte kan da vegre seg for å berøre terminal/skjerm, og dette kan hensyntas med vår «avviksforespørsel».

I disse tilfeller kan du la ansatte benytte sin mobil eller PC (kan gjøres i etterkant) til å registrere avvikene. På samme måte som at man benytter terminalen, så kan de benytte mobilen til «sende» avvikene til leder for godkjenning. Som om det skulle vært registrert på terminalen.

PPP – eller Present Person Panel som vi kaller det er en unik og nyutviklet løsning for å vise tilstedeværelse i henhold til smittevernloven som er gitt av myndigheter. Den vil også kunne benyttes for de ansattes del.

Denne modulen er spesiallaget for å ivareta antall personer som kan være i samme lokale i henhold til myndigheter, eller til bedriften selv. Det kan også være tilfeller hvor bedrifter ikke har faste arbeidsplasser/pulter, så planlegging av hvem som har området tildelt av leder eller har merket det opptatt er synlig for de ansatte.

 • Tilrettelegg tilstedeværelse av antall maks tillatte ansatte i lokalet 
  • Nå, som det er smittevernlov om hvor mange ansatte som kan være i samme rom, vil man kunne sette en maksgrense i Astrow for å hele tiden ha kontroll på at antallet i samme rom er ivaretatt også med hensyn til avstand mellom personer.
  • Ansatte kan melde sin ankomst i forkant og planlegge hvilket tidspunkt de ønsker eller må være på kontoret. Det vil være raskt å enkelt for ansatte å se om hvilke tidspunkt som er tilgjengelig, og om det er «fullt».
  • Ledere kan tilrettelegge for at det er enkelte ansatte som har behov/rett til å være på kontoret til visse tidspunkter. Ønsker man enkelte ansatte tilstede, enkelte dager/tider hvor det er behov for den kompetanse, kan dette styres av leder.

ST25 terminalen

Med vår Smart terminal, som kan benyttes for stempling, og for besøksregistrering, kan man også legge opp grunnleggende smitteverninfo til de som kommer til bedriften. Om det er besøkende eller ansatte.

 • Terminalen kan vise til «ingen adgang».
  • Om man vil sørge for at ansatte ikke kommer inn i lokalet dersom de møter for tidlig opp i henhold til deres planlagte tid, vil terminalen kunne forhindre adgang inntil det er «klart». Dette er viktig i perioden med strenge tiltak, men kan også skrus av dersom/når smittevern tiltakene ikke lenger gjelder i den grad.
 • Terminalen kan vise de 3 grunnleggende smitteverninfo vi har
  • Vask hender, Syk? Hold deg hjemme og Hold avstand
Artikkel skrevet av Time Recorder

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-down