[rank_math_breadcrumb]
GDPR-kompatibel

GDPR - Vi sørger for at du ivaretar personvern i vår timeregistrering.

Som kunde i Time Recorder og bruker av Astrow Web vil du ikke trenge å bekymre deg over om personvern regler blir opprettholdt, men det er viktig at du leser denne informasjonen.
Hva er GDPR?

Hva er GDPR?

Fra 25. mai 2018 vil alle bedrifter, store som små, måtte følge nye krav om personvernlovgivning etter krav fra EU.
Med Astrow Web vil du kunne forsikre deg om at din bedrifts informasjon og data er i gode hender, samt at de ansatte som bruker systemet, har sine data sikret og har tilgang til det som kreves i henhold til regelverket.

Alle våre kunder på sky mottar automatisk siste versjon av Astrow Web og de regler som oppfyller de krav som må følges. Det vil også medfølge vedlegg til kontrakt som oppfyller de krav som er nødvendig for å ivareta dine data i skya.
produktvideo

Forklaringsvideo om GDPR

GDPR funksjoner

Nedenfor finner du hvilke funksjoner som dekkes mtp. GDPR i vår løsning Astrow Web..

Ansatt-info og behandling av ansatt data

Fra HR brukers side vil det være viktig at informasjon rettet mot regelverket er fulgt til enhver tid.

HR vil kunne få opp automatisk melding om hva som kreves, slik at ingenting blir glemt iht. lagring av informasjon og håndtering av den enkelte ansatte.

Dette er informasjon som knyttet opp til lagring, endring, sletting av ansatte.

Ansatt innsyn

Den ansatte har krav på en del innsyn og muligheter for endringer av sine data.

Når man oppretter ansatte vil den ansatte kunne gis mulighet til å endre sine egne person-opplysninger. Dette er opplysninger som er relevant fra den ansattes side. Alle endringer vil bli sendt til godkjenning av HR/leder.

Den ansattes plikt til å kunne vite hvilke personer som ser akkurat sine opplysninger om seg, og vite hvilke opplysninger som er lagret om seg selv er også noe som er viktig. All opplysninger relatert til dette vil kunne skrives ut og leses på en brukervennlig måte.

Vil du vite mer om GDPR? 

KOntakt oss

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
lockuserchevron-down