December 9, 2020

Hva bør jeg tenke på før jeg tar avgjørelsen om å ta i bruk et timesystem?

Estimert lesetid: 4 minutter

Mange ønsker å levere en sekundær løsning av det de har. Dette medfører i nesten alle tilfeller at kunden føler seg lurt. Det første man bør tenke på er hvilket formål man har med å innføre ett timesystem. Det kan være flere årsaker til at man ønsker å innføre tid og fraværssystem.

I dette skrivet skal vi forsøke å hjelpe deg som ønsker å skifte system, enten du driver manuelt, eller du ønsker å fornye det du har. Også om hva du bør tenke på i forhold til hvilken bransje du er inn under. For det første bør du se på et system som har fokus på timeregistrering som sin primære leveranse. I en jungel av nettsider og leverandører finnes det mange som «misbruker» ordet timeregistrering, og definerer dette som en del av sin løsning. Her finnes det store forskjeller, og det er ingen leverandør som kan levere 100% på flere fagområder i samme løsning.

Les mer her om hvordan navigere seg i jungelen av leverandører…

Når en skal levere timefangst er det mange detaljer man ikke tenker over i startfasen. Det trenger ikke være komplisert, men om man har «semi-løsninger» på beregninger som skal til lønn, eller om det gjelder fravær og/eller pluss og minus tid for den ansattes fleks, er det viktig at et timesystem kan håndtere dette. Om ikke blir det mye manuelt arbeide i etterkant. Det er viktig at løsningen kan levere kombinasjon av flere typer beregninger og regler som kreves for den stilling i vår bedrift.

Beregninger som bør kunne håndteres -> Type beregning av arbeidstid og hva du ønsker fokus på er viktig for deg som kunde at det kan bli ivaretatt. Eksempel kan være tillegger, avvik på stemplinger, og regler rundt fleksitid er noe du bør se for deg av hva du trenger, og om leverandør faktisk kan levere godt system for ivaretakelse av dette. 

Les mer om forskjellige beregninger her…..

Systemet -> I dag kreves det ofte mye bruk av tid og timer fra kunde om løsningen ikke har tilpasninger eller funksjoner som dekker behovet til kunde. Og veldig ofte ser vi dessverre at dette ikke kommer frem i salgs øyemed da selger av leverandør er ivrig på signering og kunde gjerne blir «overtalt».

I dag selges det primært løsning på web fra de fleste leverandører. De som ikke gjør dette, har enten sovet i timen (en god stund), eller har ikke økonomi til å «ta steget», som også bør være ett spørsmålstegn.

Og, når man først er på web, så er det også forskjell på leveranse av om alle moduler, samt om hele løsningen er «i skya», eller ikke.
Mange har deler av sin løsning som Web/sky mens andre deler ikke støttes, og må legges direkte hos kunde. Dette kan være ting man ikke ser i starten, eller som man ønsker senere og ikke har tatt høyde for ved innkjøp.

Alle moduler og funksjoner bør kunne leveres fra en plattform, og en lokasjon. Dette er det som gjør at man kan kalle sin løsning for en «komplett» skyløsning. I tillegg bør det ved en skyløsning være mulighet for at man kun betaler for det man benytter seg av. Og man benytter det man ønsker, når man ønsker det. Dette kalles ofte SaaS (Soft ware as a Service). Vi ser ofte at dette ikke alltid kommer godt frem av leverandører/selgere. Det kan være mangel på kompetanse fra selger, eller litt for stort ønske om å selge, og håpe på det beste.

Så når man ønsker å velge en sky-løsning, så ta en tid og se litt hva som ligger i det. Alt skal kunne virke og operere fra samme sted;

Systemet
Terminaler
Mobil
Support/oppgraderinger
Lisens
Andre moduler som ofte hører sammen med timefangst.


At løsningen er 100% funksjonell for alle moduler i skya er noe man bør forsikre seg om leverandøren kan levere, allerede i innkjøpsfasen.

Se mer om diverse tilleggsmoduler og funksjoner du bør ha med timesystem her….

Som man kan lese her er det mange valg og muligheter som bør sees på før man tar ett valg.

*Trenger jeg Time- og Fravær-system?
*Skal jeg bare se på pris, eller skal jeg også se på funksjonalitet?
*Skal vi være selvgående raskt og sikkert og ikke bruke mange mnd og ekstra konsulenttid utover det avtalte? Eller det jeg trodde «vi» avtalte.
*Kan jeg erstatte andre programvarer jeg bruker mye penger på i dag, og inkludere mer i ett system?
*Er bedriften kjent med Norske regler og har Norsktalende supportportal og konsulenter?
*Er de som har systemet også her «i morgen»?
*Skal jeg gå på sky-løsning, og hva innebærer egentlig dette?


Om du stiller deg alle disse spørsmålene og ønsker riktige svar på en eller flere av disse spørsmålene, kan du trygt kontakte Time Recorder som din leverandør.

Artikkel skrevet av Time Recorder

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-down