Tilbakemeldinger fra våre kunder

Referanser

Vi hadde ikke vært der vi er uten våre fantatiske kunder.
Nedenfor er noen av tilbakmeldingene fra våre fornøyde kunder, som alle har fått en enklere hverdag med våre løsninger.
Se tilbakemeldinger
Time Recorder har gjort en profesjonell og god jobb helt fra vår oppstart i ny database. Vår konsulent har hjulpet oss med å effektiviserer våre prosesser, og satt opp gode løsninger i systemet tilpasset vår bedrift. Vi har mange ulike skift og arbeidsordninger i bedriften som systemet ivaretar godt.

Systemet er hele veien under utvikling og tilpasser seg behov som vi som kunder har. Systemet fungerer godt også for den ansatte for å få oversikt over sitt timekort og fravær via en app.

Vi opplever at den ansatte har bedre kontroll over timene og følger opp jevnlig, dette gjør at oppfølgingsarbeidet til lederne blir betraktelig mye lettere.
Anne Berit Kambe
Fatland
Vi er godt fornøyd med Astrow Cloud. Alle våre 200 ansatte bruker systemet til time- og fraværsregistrering. Systemet er enkelt å ta i bruk, og det er gode muligheter for tilpasninger.
Vi har ulike arbeidstid- og skiftordninger med flere variabler og dette er enkelt å håndtere og administrere i Astrow.

Våre ansatte er fornøyd med å ha god oversikt over feriedager og egne timeregistreringer i Astrow sin app.
Våre avdelingsledere opplever bedre kontroll og melder at de ansatte har bedre oversikt over egne registreringer enn før vi tok i bruk ansattappen.

Vi vil også trekke frem at Time Recorder yter meget god og effektiv service til oss.
Elise Gulla
Mapei
"Vi er veldig fornøyd med Astrow Cloud. Vi fikk veldig bra oppfølging ved oppstart som gjorde overgangen smidig. Under oppstart hjalp Time Recorder sin konsulent oss med å definere godt regelverk, en løsning tilpasset oss, og masse god informasjon basert på deres lange erfaring. Dette har gjort produktet godt fra starten av.
Programmet klarer også å løse de mange forskjellige arbeidstidberegningene for eksempel 3- skiftordning og gjennomsnittsberegning i tillegg til vanlige beregninger.

 Det er også enkelt å få data videre til Visma Lønn.
Det er også gjort hverdagen enklere både for oss og de ansatte. Vi har hele tiden oversikt over ferie og timebank, samt flexikontoer. Den ansatte har også et eget timekort som gjør at de har full oversikt i hele perioden.
Vi benytter også den mobil løsning fra. Dette ivaretar, og inkluderer våre eksterne arbeidere, i en løsning. Dette gjør løsningen komplett."

Margun
Hallingdal Renovasjon
Vi fikk med Astrow Cloud et bra system og bra oppfølging i oppstarten. Under oppstart hjalp Time Recorder sin konsulent oss med å definere godt regelverk, en løsning tilpasset oss, og masse god informasjon basert på deres lange erfaring. Dette har gjort produktet godt fra starten av.

Med Astrow Web sin ansattportal har de ansatte blitt mye mer beviste på sin tilstedeværelse. De har tilgang til sitt eget timekort, og sine egne avvik. Dette letter arbeidet for våre ledere. De ansatte har også full oversikt over timebank, feriesaldo, og kan forespørre fremtidige fravær/ferie direkte i Astrow Web.
Vi benytter også mobil løsning fra Time Recorder. Dette ivaretar, og inkluderer våre eksterne arbeidere, i en løsning. Dette gjør løsningen komplett, og alle får mulighet til å benytte seg av Astrow Web. De ansatte er også veldig tilfreds med å få registrert sin faktiske tid.


Svein B.
Unikom
"Vi ser i ettertid at det er flere utfordringer vi ikke hadde tenkt på, og kontaktpersonen hos Time Recorder har gitt raske og gode forklaringer på hvordan vi løser det."
Rune T.
Uni-K
"Vi bruker Time Recorder kun til timeregistrering, og systemet fungerer som ønsket, og er til stor hjelp for oss. Systemet fungerer bra, og er enkelt å bruke til vårt behov.
Bjørn Terje 
Salatmesteren
"Stadig får vi tilbakemeldinger om hvor enkelt det er å manøvrere i systemet.I tillegg opplever jeg en utrolig god oppfølging og support fra Time Recorder – effektivitet og kvalitet er nøkkelord jeg sitter igjen med."
Heidi
Meråker kjøtt
"Ved alle anledninger for behov for support har Time Recorder respondert raskt og løst sakene våre tilfredsstillende.
Marcus
Megaprint
"Vi har fått bedre kontroll på lønnskostnadene etter at vi byttet til Astrow Web og Time Recorder. Det er ingen tvil om at vi har tjent inn leiekostnaden per måned – dette er en svært kostnadseffektiv løsning for oss."
Gro
Norgesfor
"Terminalen og mobilstempling fra Time Recorder har vært til stor nytte – vi har fått et korrekt, intuitivt og helhetlig system. Vi har videre gjort oss den erfaringen at lønnskostnadene er betraktelig redusert."
Gøran
Horns Slakteri

Behov for flere referanser?

KOntakt oss

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-down