Stemplingsur, Prosjektregistrering

Tilstede monitor

Tilstedeværelse monitor gir en “real-time” oversikt over antall personer som er tilstede i en bedrift. 

Hvorfor tilstede monitor?  - Fordi alle ansatte teller

Tilstedeværelse Monitor gir en “real-time” oversikt over antall personer som er tilstedet i en bedrift. Plasser i bedriften kan “reserveres” for planlegging og god organisering i forkant. Med denne brukervennlige løsningen kan man til og med informere ansatte som kommer inn i bedriften, der og da. 

For å forsikre seg at maks antall personer i bedriften ikke overstiger det tillatte antall personer tilstede samtidig, som kan settes per lokasjon/avdeling eller bedrift, ta man forhåndsregler som forhindrer for mange ansatte tilstede, eller at ansatte ikke får en plass når de kommer. Ett godt eksempel på dette nå er smittevern regler i forbindelse med Korona (Covid-19).
tilstede monitor
Monitorer tilstedeværelsen ved de forskjellige lokaler eller avdelinger i bedriften
Få ansatte og besøkende til å føle seg trygge
Optimaliser bruken av plassen i bedriften
TILSTEDE MONITOR

Det sentrale hoved-vinduet viser all viktig informasjon i en visning. En «real-time» visning av nåværende tilstedeværelse nivå i bedriften. Den viser til og med 
oppdeling av lokasjoner/avdelinger og visuelle grafer med varsling basert på de parametere som er satt i bedriften som omhandler tilstedeværelse. 

Planlegging for bruk av kontorplass og/eller tilstedeværelse er mulig via ansatt reservasjoner. Ledere kan godkjenne/avvise en forespørsel på reservasjon, basert 
på nåværende eller fremtidig informasjon som vises i Monitoren. 

Varsling via de visuelle grafene og tekst vil hele tiden holde de informert om status 
for tilstedeværelsen. Parametere som er satt per bedrift/lokasjon kan redigeres og tilpasses eventuelle smittevernregler og/eller plasser som er tilgjengelige.
tilstede monitor
tilstede monitor - reserver plass
RESERVERE PLASS

Ansatte forespør via applikasjonen for å reservere en plass ved en lokasjon i bedriften på en dag og tidspunkt, med start/ slutt tid. De kan også legge til kommentar med forespørselen. Forespørselen blir først sjekket opp mot gitte parametere satt for bedriften og sendt til nærmeste leder for godkjenning. 

Løsningen er optimalisert for mobil og for Web bruk.
ST25 TERMINAL

All tilstedeværelse registreres inn på vår terminal (Ansatte og Besøkende). 
Terminalen vil registrere tilstedeværelsen i systemet. Når registreringen kan 
linkes til en reservasjon vil den planlagte reservasjonen endres til bekreftet tilstedeværelse. 

En ikke planlagt registrering er også tillatt dersom maks 
antall tillatte ikke overstiges. En melding visuelt og med tekst vil informere den ansatte som registrerer.

Optimalisering av kontoret

Vår Tilstede Monitor vil bidra til optimalisering for bruk av kontoret/lokasjonen og den plassen man har. Ansatte kan for eksempel reservere en kontorplass, ett møterom eller sin tilstedeværelse. Med tanke på smittevern og plassbegrensninger vil kostnader øke, og lokasjoner blir dyrere og mer viktig å effektivisere. 

Å sørge for at alle ansatte kan få en plass vil Tilstede Monitor sørge for. Bedrifter kan også benytte denne for andre personer som kommer inn i lokaler som det kreves administrering av. Nå som også mange jobber hjemmefra, eller utenfor bedriften kan andre også ta nytte av kontorplasser, og vise til hvilke tidspunkter det er ledig å komme til jobb. 

Dette gir ansatte forutsigbarhet og ledere god oversikt over hvem som er (må være) tilstede.
© Copyright 2020 - Time Recorder Co. AS- All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram