COVID-19
hvem er tilstede i bedriften?

Tilstedeværelse monitor

Tilstedeværelse Monitor gir en “real-time” oversikt over antall personer som er tilstedet i en bedrift. 
Hvorfor tilstede monitor?

Hvorfor tilstede monitor? 
Fordi alle ansatte teller.

Tilstedeværelse Monitor gir en “real-time” oversikt over antall personer som er tilstedet i en bedrift. Plasser i bedriften kan “reserveres” for planlegging og god organisering i forkant. Med denne brukervennlige løsningen kan man til og med informere ansatte som kommer inn i bedriften, der og da.
For å forsikre seg at maks antall personer i bedriften ikke overstiger det tillatte antall personer tilstede samtidig, som kan settes per lokasjon/avdeling eller bedrift, ta man forhåndsregler som forhindrer for mange ansatte tilstede, eller at ansatte ikke får en plass når de kommer. Ett godt eksempel på dette nå er smittevern regler i forbindelse med Korona (Covid-19).
Monitorer tilstedeværelsen ved de forskjellige lokaler
eller avdelinger i bedriften.
Få ansatte og besøkende til å føle seg trygge.
Optimaliser bruken av plassen i bedriften.
full oversikt for hele dagen

Tilstede monitor

Det sentrale hoved-vinduet viser all viktig informasjon i en visning. En «real-time» visning av nåværende tilstedeværelse nivå i bedriften. Den viser til og med oppdeling av lokasjoner/avdelinger og visuelle grafer med varsling basert på de parametere som er satt i bedriften som omhandler tilstedeværelse.

Planlegging for bruk av kontorplass og/eller tilstedeværelse er mulig via ansatt reservasjoner. Ledere kan godkjenne/avvise en forespørsel på reservasjon, basert på nåværende eller fremtidig informasjon som vises i monitoren.

Varsling via de visuelle grafene og tekst vil hele tiden holde de informert om status for tilstedeværelsen. Parametere som er satt per bedrift/lokasjon kan redigeres og tilpasses eventuelle smittevernregler og/eller plasser som er tilgjengelige.
book din plass på bestemte tidspunkt

Reservere plass

Ansatte forespør via applikasjonen for å reservere en plass ved en lokasjon i bedriften på en dag og tidspunkt, med start/ slutt tid. De kan også legge til kommentar med forespørselen. Forespørselen blir først sjekket opp mot gitte parametere satt for bedriften og sendt til nærmeste leder for godkjenning.

Løsningen er optimalisert for mobil og for Web bruk.
Visuell fremvisning på terminal

ST-25 terminal

All tilstedeværelse registreres inn på vår terminal (Ansatte og Besøkende). Terminalen vil registrere tilstedeværelsen i systemet. 
Når registreringen kan linkes til en reservasjon vil den planlagte reservasjonen endres til bekreftet tilstedeværelse.

En ikke planlagt registrering er også tillatt dersom maks
antall tillatte ikke overstiges. En melding visuelt og med tekst vil informere den ansatte som registrerer.

Optimalisering av kontoret

Vår Tilstede Monitor vil bidra til optimalisering for bruk av kontoret/lokasjonen og den plassen man har. Ansatte kan for eksempel reservere en kontorplass, ett møterom eller sin tilstedeværelse. Med tanke på smittevern og plassbegrensninger vil kostnader øke, og lokasjoner blir dyrere og mer viktig å effektivisere.
Å sørge for at alle ansatte kan få en plass vil Tilstede Monitor sørge for. Bedrifter kan også benytte denne for andre personer som kommer inn i lokaler som det kreves administrering av. Nå som også mange jobber hjemmefra, eller utenfor bedriften kan andre også ta nytte av kontorplasser, og vise til hvilke tidspunkter det er ledig å komme til jobb.

Dette gir ansatte forutsigbarhet og ledere god oversikt over hvem som er (må være) tilstede.

Vil du vite mer om tilstedemonitor?

kontakt oss

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
userschevron-downcheckmark-circle