Bransjeløsning FOR

Kontor

En moderne kontorbedrift sørger for at arbeidstid og fleksitid blir rettferdig beregnet for sine ansatte. Astrow WEB gir bedriften og de ansatte denne garantien.
Hvorfor velge oss?

Hvorfor velge oss?

Astrow WEB er en fleksibel løsning som er tilpasset behovet en moderne kontorbedrift har til et timesystem med integrert ansatt portal. Vi anbefaler en registreringsterminal som de ansatte passerer på arbeidsplassen, som en påminning om å registrere. 

Når man er ute på tjeneste reise eller på hjemmekontor kan man registrere på mobilen.
De ansatte kan selv se timesaldoen sin og bedriften unngår spørsmål rundt arbeidstid. I ansattportalen kan den enkelte søke om ferie og fravær og enkelt holde oversikt over feriedager. 

De ansatte er alltid oppdaterte på hvor mange dager de har tilgjengelig.
Systemet viser også til enhver tid hvem som er til stede ved tilfelle brann, i kombinasjon med gjestebok.
Utvidet Covid 19 funksjon tilbys nå for monitorering av tilstedeværelse for tilpasset bruk av plassen i bedriften. 
Dette får ansatte og besøkende seg til å føle seg trygge.
Astrow WEB kan overføre data til de fleste lønn/HR systemer i markedet og er tilpasset GDPR regelverket.

Se våre andre bransjeløsninger

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-downcheckmark-circle