Bransjeløsning FOr

Tiltaksbedrifter

Astrow WEB er spesielt tilpasset med viktig funksjoner som dekker behovene i tiltaksbedriftene.
Hvorfor oss?

Hvorfor oss?

Astrow WEB er en fleksible løsning som vi har tilpasset behovet en tiltaksbedriftidag har til et timesystem. Vi anbefaler en registreringsterminal som de ansatte og deltakere passerer på arbeidsplassen, som en påminning om å registrere. 

Registrering og oppfølging kan også skje på mobilen.
Astrow WB er i dag det mest brukte system for tiltaksbedrifter, og vi har utviklet viktige funksjoner som:
Lisensiering basert på bedriftens behov til enhver tid.
Automatisk tilgang på mobil registrering.
Funksjoner for eksterne brukere.
Rapporter tilpasset AFT og tiltak for oppfølging i forbindelse 
med tilstedeværelse.
Sletting av brukere iht. til Databehandler avtalen.
Chat funksjon.
Enkel registrering for brukere med alle typer funksjonshemming.
Tilpasset til GDPR regelverk.
Automatisk eksport av data til Proplan Tiltak.
Roller for arbeidsleder og veileder.
Overføring av timer til lønn (VTA, LK og annet timelønn), intern eller ekstern lønn.
Oppfølgings rutiner ved sykefravær.

Referanser

"Vi fikk med Astrow Cloud et bra system og bra oppfølging i oppstarten. Under oppstart hjalp Time Recorder sin konsulent oss med å definere godt regelverk, en løsning tilpasset oss, og masse god informasjon basert på deres lange erfaring. Dette har gjort produktet godt fra starten av.

Med Astrow Web sin ansattportal har de ansatte blitt mye mer beviste på sin tilstedeværelse. De har tilgang til sitt eget timekort, og sine egne avvik. Dette letter arbeidet for våre ledere. De ansatte har også full oversikt over timebank, feriesaldo, og kan forespørre fremtidige fravær/ferie direkte i Astrow Web.
Vi benytter også mobil løsning fra Time Recorder. Dette ivaretar, og inkluderer våre eksterne arbeidere, i en løsning. Dette gjør løsningen komplett, og alle får mulighet til å benytte seg av Astrow Web. De ansatte er også veldig tilfreds med å få registrert sin faktiske tid."

Svein Bergstrøm
Attføringsleder - Unikom
I tillegg får man velge mellom andre standard moduler og oppsett for faste ansatte og dere fravær og/eller timer.

Vår største referanseliste er også innenfor denne bransjen. referanser er basert på oppstart, support, system, funksjoner og generelt – så her kan man få god kjennskap til hva man investerer i.

Kontakt Morten Hovden for spørsmål du skulle lure på, og hvordan vi kan få på plass løsning tilpasset deres bedrift.

Se våre andre bransjeløsninger

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss

Kontakt oss

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Bestill en demo

Legg inn ønsket dato og tidspunkt for demo


Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
chevron-downcheckmark-circle